Wczesne godziny pobrania materiału, profesjonalizm osoby pobierającej materiał do badań, czas i sposób otrzymania wyników.