P/c p/ komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki

Badanie: P/c p/komórkom kubkowym jelita i komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki

P/c p/komórkom kubkowym jelita i komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki jest to kombinacja dwóch testów o znaczeniu diagnostycznym w kierunku różnicowania chorób autoimmunologicznych gastroen… Nazwa badania P/c p/komórkom kubkowym jelita i komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki Opis badania P/c p/komórkom kubkowym jelita i komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki jest to kombinacja dwóch testów o znaczeniu diagnostycznym w kierunku różnicowania chorób autoimmunologicznych…

P/c p/ komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki

Badanie: P/c p/ komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki

P/c p/ komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki indywidualnie mają niską czułość i występują tylko u 20–40% pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (przewlekłym stanem zapalnym błony … Nazwa badania P/c p/ komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki Opis badania P/c p/ komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki indywidualnie mają niską czułość i występują tylko u 20–40% pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (przewlekłym stanem zapalnym błony śluzowej…

Badanie kału na stopień strawienia

Badanie: Elastaza trzustkowa w kale

Elastaza trzustkowa w kale to enzym wydzielany przez trzustkę, który przedostaje się przez przewód pokarmowy w niezmienionej postaci. Białko to odpowiada za rozkładanie białek na mniejsze fragm… Nazwa badania Elastaza trzustkowa w kale Opis badania Elastaza trzustkowa w kale to enzym wydzielany przez trzustkę, który przedostaje się przez przewód pokarmowy w niezmienionej postaci. Białko to…

Badanie laboratoryjne

Badanie: Zapalenie trzustki – badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1,CTRC, CFTR

… Nazwa badania Zapalenie trzustki – badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1,CTRC, CFTR Wskazówki dla pacjenta Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody…

Marker nowotworowy CA 19-9 w diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego

Czy osoby zdrowe powinny badać markery nowotworowe? Marker CA 19-9 kiedy go badać i przy jakich typach nowotworu występuje? Mam podwyższony poziom CA 19-9 czy to znaczy, że mam raka? Co to są markery nowotworowe? Marker nowotworowy, inaczej znacznik nowotworowy to substancja (antygen, białko, hormon lub enzym), której obecność lub podwyższony poziom we krwi możemy stwierdzić…