Skip to main content

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności firmy badaj.to Sp. z o. o., decydującym o silnej pozycji na rynku i dalszym rozwoju z korzyścią dla pracowników, jest wykonywanie kompleksowych usług w zakresie medycznych badań laboratoryjnych. Utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych badań, które spełniają wymagania i oczekiwania Klientów (Pacjenci, Kontrahenci) oraz stron zainteresowanych, gwarantujemy przy zapewnieniu pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi oraz bezpieczeństwa pracy.

Polityka Jakości w Laboratorium Medycznym badaj.to

Cele Polityki systemu zarządzania jakością realizujemy poprzez:

– wykonywanie badań zgodnie z dobrą (profesjonalną) praktyką laboratoryjną w sposób rzetelny, fachowy i terminowy
– zwiększanie dostępności do oferowanych usług poprzez wzrost ilości punktów pobrań
– właściwe transportowanie materiału biologicznego przez własną, profesjonalną sieć kurierską
– ciągłe monitorowanie wymagań i oczekiwań Klientów oraz stron zainteresowanych w celu ich spełnienia
– ciągłe aktualizowanie i podejmowanie właściwych działań w zakresie zidentyfikowanych ryzyk i możliwości (szans)
– ciągłe szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy
– rzetelny wybór dostawców wyrobów i usług
– zapewnienie odpowiedniego współdziałania i doskonalenia procesów w ramach całego systemu
– stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury laboratoryjnej
– ciągłe doskonalenie realizowanych procesów
– zapewnienie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego Pacjentów i personelu
– przestrzeganie praw Klienta i stron zainteresowanych
– utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015

Cały personel firmy badaj.to Sp. z o. o. zna i stosuje Politykę Jakości oraz dokumentację dotyczącą systemu zarządzania jakością. Kierownictwo Spółki deklaruje swoje zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania oraz dołoży wszelkich starań oraz zapewni odpowiednie środki, aby powyższa Polityka Jakości była w pełni realizowana. Odpowiedzialnym za utrzymanie systemu zarządzania jakością jest najwyższe kierownictwo, za zrozumienie oraz realizację powyższej Polityki Jakości odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz kierownictwo poszczególnych działów wraz z całą załogą.
Zarząd Spółki wraz z pracownikami sformułował misję firmy, która jest zestawem wartości akcentujących rolę Spółki na rzecz otoczenia i uzasadniających istnienie Spółki, o następującej treści:
„Korzystając z naszej najlepszej wiedzy, wieloletniego doświadczenia oraz nowoczesnych technologii dbamy o zdrowie i życie naszych Klientów i Ich rodzin. Wydajemy wiarygodne wyniki przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Jest dla nas kluczowe, aby budować relacje z naszymi współpracownikami i Klientami w oparciu o wzajemne zaufanie, szacunek, otwartość i uczciwość. Pracując zespołowo i z pełnym zaangażowaniem, tworzymy model działania, który pozwala na rozwój na nowych rynkach i w nowych obszarach”.

Ikona dokumentyPOLITYKA JAKOŚCI badaj.to