Dziękujemy za skorzystanie z usług naszego laboratorium. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące logowania się do portalu z wynikami badań.

Pierwsze logowanie

Podczas wizyty w naszym laboratorium klienci otrzymują Kartę Pacjenta Laboratorium Medycznego badaj.to. Jest to plastikowa karta, na której znajduje się numer zaczynający się od dużych liter KK a dalej znajduje się 10 cyfr. Podczas wizyty w laboratorium automatycznie zostaje ustawione tymczasowe hasło, które jest Peselem pacjenta lub, w wypadku jego braku, datą urodzenia w formacie RRRR-MM-DD. Tymczasowe hasło służy do pierwszego logowania w serwisie: wyniki.badaj.to

Po zalogowaniu się pierwszy raz na stronie, zostanie wyświetlony regulamin korzystania z systemu wyników online. Aby móc korzystać z tego systemu niezbędna jest akceptacja regulaminu. Po zapoznaniu się z nim należy zaznaczyć pole Akceptuję i kliknąć przycisk Potwierdź.

Po zaakceptowaniu regulaminu zostanie wyświetlona strona pierwszej zmiany hasła, gdzie należy wybrać i odpowiedzieć na pytanie techniczne, które będzie pomocne przy kontakcie z pomocą techniczną.

Na tej stronie należy podać hasło tymczasowe (PESEL lub w razie jego braku data urodzenia w formacie RRRR-MM-DD), swoje nowe hasło (przy pomocy, którego będziesz się logować do systemu) oraz adres email, dla którego będziesz mieć możliwość odzyskania hasła. Zarówno nowe hasło jak i adres email należy wprowadzić dwukrotnie w odpowiednie pola.

Ważne!!
Nowe hasło MUSI posiadać minimum 8 znaków, zawierać duże i małe litery, co najmniej 1 cyfrę oraz być inne od dotychczasowego.


Pomoc
Ekran ustawiania nowego hasła do logowania.

Uwaga!

Po wypisaniu wszystkich niezbędnych danych i kliknięciu na powyższym ekranie w przycisk “Zmień hasło” strona przeładuje się i pojawi się ekran logowania. Na tym ekranie wpisujemy swój numer Karty Klienta (pamiętając o dużych literach KK) oraz nowe, ustalone przed chwilą hasło (w tym momencie hasło tymczasowe już jest nieaktywne).

Podgląd wyników badań

Dostęp do podglądu wyników badań uzyskuje się poprzez kliknięcie na numer zlecenia znajdujący się w pierwszej kolumnie tabeli zawierającej listę zarejestrowanych zleceń.  Miejsce, o którym mowa obrazuje poniższe zdjęcie.


Pomoc
Ekran z listą zarejestrowanych zleceń.

Uwaga! Niektóre wyniki badań są udostępniane w sekcji “Wyniki zewnętrzne”

Wyniki niektórych badań mogą Państwo pobrać klikając na przycisk “Wyniki zewnętrzne” zlokalizowany w zakładce “Wyniki” na platformie wyniki.badaj.to


Lokalizacja przycisku “Wyniki zewnętrzne”

Zmiana zagubionego hasła

W przypadku utraty hasła należy na ekranie logowania kliknąć przycisk: 
Pomoc w logowaniu się do wyników

W odpowiednie pola należy wpisać numer swojej karty oraz email podany podczas pierwszego logowania, a następnie kliknąć Przypomnij hasło. Jeżeli dane są poprawne, nowe hasło dla karty zostanie wysłane na podany adres mailowy. Należy zalogować się przy pomocy uzyskanego hasła, a następnie można je zmienić w module zarządzania kontem.