badaj.to Sp. z o. o. posiada wdrożony od 2006 roku System Zarządzania Jakością spełniający
wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – wymagania”
oraz posiada Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą,
który jest dowodem na spełnienie wszystkich wymagań ww. normy.

 

Nagrody i certyfikaty

Aktualny zakres certyfikacji znajduje się na stronie: certipedia.com

Nasza firma kładzie szczególny nacisk na spełnienie zarówno wymagań, jak i oczekiwań Klientów (Pacjenci, Kontrahenci) oraz stron zainteresowanych, oczywiście w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz bezpieczeństwem pracy. Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań i usług świadczonych Klientom.

W związku z tym:

 • wykonujemy badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki mikrobiologicznej zgodnie z dobrą (profesjonalną) praktyką laboratoryjną w sposób rzetelny, fachowy i terminowy,
 • pozyskujemy zaufanie Klientów do technicznych kompetencji Personelu Laboratorium Medycznego badaj.to oraz zapewniamy rzetelność, wiarygodność i użyteczność badań,
 • zwiększamy dostępność do oferowanych przez nas usług poprzez ciągły wzrost ilości punktów pobrań,
 • właściwie transportujemy materiał biologiczny przez własną, profesjonalną sieć kurierską,
 • na bieżąco szkolimy kadrę kierowniczą i pracowniczą w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy,
 • dokonujemy rzetelnego wyboru dostawców wyrobów i usług,
 • stosujemy najnowsze metody badawcze,
 • stosujemy najnowszą aparaturę laboratoryjną,
 • zapewniamy bezpieczeństwo zdrowotne dla naszych Pacjentów i Personelu,
 • przestrzegamy praw Klienta i stron zainteresowanych,
 • utrzymujemy i ciągle doskonalimy skuteczność wdrożonego systemu zarządzania. Gwarantujemy wzrost poziomu jakości naszych usług oraz ich terminowość, dzięki sprecyzowanym zadaniom i obowiązkom dla całej załogi na wszystkich etapach naszej działalności.

Gwarantujemy wzrost poziomu jakości naszych usług oraz ich terminowość, dzięki sprecyzowanym zadaniom i obowiązkom dla całej załogi na wszystkich etapach naszej działalności.

Kierownictwo firmy w Polityce Jakości deklaruje swoje zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania, dokłada wszelkich starań oraz zapewnia odpowiednie środki na realizację powyższych celów.

POLITYKA JAKOŚCI

Nasze laboratorium ma ustalone i wdrożone procedury wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań oraz uczestniczy w licznych sprawdzianach zewnątrzlaboratoryjnych, do których należą:

 • Krajowy Program Kontroli Jakości prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi;
 • Międzynarodowy Program Kontroli Jakości prowadzony przez Instytut LABQUALITY z Finlandii;
 • Międzynarodowy Program Kontroli Jakości parametrów immunologicznych, prowadzony przez Randox International Quality Assessment Scheme z Wielkiej Brytanii;
 • Międzynarodowy Program Kontroli Jakości parametrów biochemicznych, prowadzony przez INSTAND e.V. z Niemiec;
 • Międzynarodowy Program Kontroli Oznaczeń wykonywanych metodą immunofluorescencji i metodą ELISA, prowadzony przez EUROIMMUN-Institut fur Qualitatssicherung;
 • Międzynarodowy Program Kontroli Jakości prowadzony przez BIO-RAD;
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO z Warszawy.