Białko C jest inhibitorem krzepnięcia, wytwarzanym głównie w wątrobie przy udziale witaminy K. W osoczu występuje w postaci nieaktywnego enzymu. Białko C jest składową naturalnego mechanizmu ...

Nazwa badania

Białko C

Opis badania

Białko C jest inhibitorem krzepnięcia, wytwarzanym głównie w wątrobie przy udziale witaminy K. W osoczu występuje w postaci nieaktywnego enzymu. Białko C jest składową naturalnego mechanizmu antykoagulacyjnego w układzie hemostazy tzw. antykoagulacyjny układ białka, który poza PC zawiera trombomodulinę, śródbłonkowy receptor dla białka C oraz białko S. Aktywowane białko C dokonuje częściowej proteolizy aktywnych czynników V i VIII, co hamuje proces krzepnięcia krwi. Niedobór białka C może wynikać z dwóch przyczyn: zmniejszonej zawartości prawidłowego białka (defekt ilościowy) lub zmniejszonej aktywności białka przy prawidłowej jego zawartości (defekt jakościowy). Wrodzony niedobór prowadzi do częstego i zależnego od wieku występowania zakrzepicy żylnej, głównie żył głębokich kończyn dolnych, powikłanej często zatorem tętnicy płucnej. Niedobór u noworodków daje ciężkie objawy zakrzepowe.  Niedobór nabyty może być spowodowany niedoborem witamy K, wynikającym z zaburzeń wchłaniania lub doustnej terapii przeciwzakrzepowej, chorobami wątroby oraz reakcjami ostrej fazy (zapalenie, zabiegi chirurgiczne).

Białko C

Warto regularnie wykonywać podstawowe laboratoryjne badania krwi,
aby mieć pewność, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Aby wykonać oznaczenie Białko C w organizmie
odwiedź najbliższy punkt pobrań Laboratorium Medycznego badaj.to

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Wskazania do wykonania badania

Oznaczanie aktywności białka C stosuje się w diagnostyce nadkrzepliwości, zwłaszcza gdy do zakrzepicy doszło w nietypowej lokalizacji, jak mózgowa, zatokowa czy siatkówki oka. Ponadto badanie to zleca się w przypadku podejrzenia trombofilii z powodu dziedzicznego lub nabytego niedoboru białka C lub białka S. Oznaczenie tego badania wskazane jest u osób posiadających bliskich krewnych ze stwierdzonym znacznym niedoborem białka C. Ocena aktywności białka C powinna być wykonana w związku z występowaniem ciężkich zaburzeń krzepnięcia u noworodków, takich jak zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) i plamica piorunująca.

Wskazówki dla pacjenta

Do wykonania badania nie są wymagane dodatkowe skierowania i zgody.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Krew do badań, poza sytuacjami nagłymi, powinna być pobierana rano. Pacjent zgłaszający się na pobranie krwi nie musi być na czczo (spożycie posiłku przed badaniem nie ma wpływu na jego wynik), ale wskazana jest wtedy dieta lekkostrawna, pozbawiona używek (kawa, nikotyna).  Zaleca się powstrzymywanie od intensywnego wysiłku fizycznego na 24 godz. przed pobraniem krwi. W przypadku pacjentów zażywających doustne antykoagulanty (VKA) wymaga się tymczasowego, zawsze po konsultacji z lekarzem, odstawienia leczenia, na minimum 7 dni przed wykonaniem badania, gdy INR obniży się < 1,2. Ważne jest również odczekanie kilku dni po ostatnim epizodzie zakrzepowo – zatorowym.

Czas oczekiwania na wynik

10 dni roboczych.

Grupa badań

Koagulologia

Wyniki (jednostki)

Aktywność białka C jest odczytywana z krzywej referencyjnej i podawana w % normy.