Borelioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie z rodzaju Borrelia przenoszone na ludzi przez kleszcze. Infekcję wywołują Borrelie z gatunku: burgdorferi, afzelii i garini, rzadko spielmanii i ...

Nazwa badania

Borelioza p/c IgM EUROLINE RN-AT (Test potwierdzenia Western – Blot)

Opis badania

Borelioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie z rodzaju Borrelia przenoszone na ludzi przez kleszcze. Infekcję wywołują Borrelie z gatunku: burgdorferi, afzelii i garini, rzadko spielmanii i bavariensis. Zakażenie może wywołać objawy dermatologiczne, neurologiczne, okulistyczne, reumatologiczne i internistyczne. Choroba przebiega trzema etapami.

Stadium I: Pierwszym objawem boreliozy jest rumień wędrujący, który pojawia się kilka dni do kilku tygodni po ukąszeniu. Objawom skórnym towarzyszą zwykle objawy grypopodobne. Infekcja może też przebiegać bez rumienia z objawami neurologicznymi, grypopodobnymi, bólami mięśniowo-stawowymi, objawami sercowo-naczyniowymi, zapaleniem wątroby, węzłów chłonnych. U większości pacjentów w tym stadium stwierdza się obecność p/c IgM przeciwko Borrelia.

Stadium II: Kilka tygodni lub miesięcy po ukąszeniu pojawiają się objawy neurologiczne tj.: zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, asymetryczne zapalenie wieonerwowe, porażenia nerwów czaszkowych, limfocytarne zapalenie opon i korzeni nerwowych. Często występuje też zapalenie stawów, szczególnie kolanowych, a także bóle kości, mięśni i innych stawów. We wczesnej fazie stadium II p/c klasy IgM są jeszcze pozytywne, w późnej fazie często obecne są już tylko p/c IgG. P/c IgM mogą jednak przetrwać i możemy uzyskiwać pozytywne wyniki jeszcze przez długi okres czasu.

Stadium III: Charakterystycznymi objawami w tym stadium borelizy są: nawracające nadżerkowe zapalenia stawów, zanikowe zapalenie skóry obwodowych części kończyn, postępujące zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego o przebiegu zbliżonym do stwardnienia rozsianego. Bez leczenia stadium III może rozwijać się przez lata i dziesiątki lat po ukąszeniu. W tym stadium p/c IgG są wyraźnie podwyższone u większości pacjentów, natomiast p/c IgM wykrywane są rzadko.

Test Anty-Borrelia WesternBlott M zawiera wachlarz diagnostycznie istotnych antygenów Borrelia (natywnych i rekombinowanych), służący do wykrywania specyficznych przeciwciał klasy IgM.   Test zawiera antygeny OspC (najważniejszy marker świeżej infekcji) z Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia burgdorferi i Borrelia spielmani, dzięki czemu umożliwia wykrycie przeciwciał przeciwko wszystkim istotnym chorobotwórczym genogatunkom.

Borelioza p/c IgG

Warto regularnie wykonywać podstawowe laboratoryjne badania krwi,
aby mieć pewność, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty badań laboratoryjnych
oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na www.youtube.com -> SUBSKRYBUJ

Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Aby wykonać oznaczenie Borelioza p/c IgM EUROLINE RN-AT (Test potwierdzenia Western – Blot) w organizmie
odwiedź najbliższy punkt pobrań Laboratorium Medycznego badaj.to

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Wskazania do wykonania badania

Test służy do wykrywania p/c IgM przeciwko antygenom Borrelia w diagnostyce chorób związanych z infekcją tą bakterią:

  • rumień wędrujący,
  • chłoniak limfocytarny skóry,
  • przewlekłe zanikowe zapelenie skóry,
  • zapalenie stawów,
  • zapalenie serca,
  • limfocytarne zapalenie opon i korzeni nerwowych,
  • neuroboreliozy.

Diagnostykę laboratoryjną boreliozy zaleca się prowadzić w dwóch etapach:
I etap: test przesiewowy przede wszystkim o wysokiej czułości i akceptowanej specyficzności, np. test wykonywany metodą chemiluminescencji immunologicznej CLIA.
II etap: wyniki graniczne i pozytywne należy potwierdzić testem immunoblot o wysokiej specyficzności zawierający rozdzielone lub oczyszczone antygeny Borrelia ( natywne, rekombinowane).

Negatywny wynik testu nie wyklucza infekcji. Jeżeli występują objawy kliniczne, a wynik jest ujemny zaleca się zastosowanie innej metody i/lub powtórzenie badania po upływie czasu. Wynik pozytywny badania przeciwciał świadczy o tym, że pacjent miał kontakt z Borelią. W diagnostyce wyniki badań przeciwciał zawsze należy brać pod uwagę łącznie z objawami klinicznymi.

Wskazówki dla pacjenta

Brak.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Nie jest konieczne bycie na czczo, wskazane jest wykonanie badania przed rozpoczęciem ewentualnej antybiotykoterapii.

Czas oczekiwania na wynik

3 dni robocze.

Grupa badań

Dietetyka

Wyniki (jednostki)

Wynik jakościowy (ujemny, dodatni) dołączony załącznik z wykresem słupkowym.