...

Nazwa badania

C1 inhibitor (stężenie), C1

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

C1

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

18 dni roboczych

Grupa badań

Biochemia