...

Nazwa badania

CHEK2 – badanie mutacji del5395, IVS2+1G>A, 1100delC w genie CHEK2

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie mole

Czas oczekiwania na wynik

41 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne