...

Nazwa badania

Cyfra 21-1 (rak oskrzela niedrobnokomórkowy) ,

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

6 dni roboczych

Grupa badań

Markery onkologiczne