D-dimer to produkt degradacji fibryny, powstający w organizmie podczas rozpadu fibryny. Badanie poziomu D-dimerów jest nieocenione w diagnostyce zakrzepicy, czyli stanów, które mogą prowadzić do...

Nazwa badania

D – Dimery

Opis badania

D-dimer to produkt degradacji fibryny, powstający w organizmie podczas rozpadu fibryny. Badanie poziomu D-dimerów jest nieocenione w diagnostyce zakrzepicy, czyli stanów, które mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, takich jak: zatorowość płucna czy zakrzepica żył głębokich.

Znaczenie badania D-dimer

Pomiar D-dimerów pozwala na ocenę aktywności procesów krzepnięcia i fibrynolizy w organizmie. Wysoki poziom D-dimerów obserwuje się w zespole rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczynowego (DIC), żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, zatorowości płucnej, chorobach wątroby i nerek, chorobach nowotworowych, a także w ciąży i połogu, stanach zapalnych, po zabiegach operacyjnych, przy stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych.

Badanie to zyskuje na wartości przede wszystkim w połączeniu z oceną kliniczną i innymi badaniami diagnostycznymi.

Kiedy warto wykonać badanie?

Wskazaniami do wykonania badania D-dimerów jest podejrzenie oraz monitorowanie leczenia zakrzepicy żył głębokich, głównie kończyn dolnych, oraz zatorowości płucnej. Niskie stężenia D-dimerów w osoczu pozwalają na wykluczenie tych schorzeń. Badanie to znalazło również zastosowanie w diagnostyce zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) oraz różnicowaniu hiperfibrynolizy pierwotnej i wtórnej. Podwyższone stężenie D-dimerów nie jest specyficzne dla jednej, konkretnej jednostki chorobowej. Poza pacjentami z zakrzepicą wysoki poziom D-dimerów można zaobserwować

  • u kobiet w ciąży,
  • u chorych z infekcjami i stanami zapalnymi,
  • u chorych na nowotwory i posocznicę,
  • u pacjentów hospitalizowanych,
  • z chorobami wątroby i serca,
  • po urazach oraz zabiegach chirurgicznych.

D-Dimery

 

Jak przygotować się do badania?

  • Nie jest wymagana specjalna dieta ani post przed badaniem.
  • Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ niektóre z nich mogą wpływać na poziom D-dimerów. Jeżeli masz włączoną terapię trombolityczną lub przyjmujesz doustne środki antykoncepcyjne to lekarz powinien zaznaczyć to na skierowaniu.

Odchylenia od wartości referencyjnych

  • Niski poziom D-dimerów jest zazwyczaj interpretowany jako wynik negatywny, sugerujący małe prawdopodobieństwo zakrzepicy.
  • Wysokie wartości wymagają dalszej diagnostyki.

Jeśli masz objawy sugerujące zakrzepicę, takie jak: obrzęk, ból, zaczerwienienie kończyn, duszności czy ból w klatce piersiowej – nie zwlekaj i wykonaj badanie, aby wykluczyć lub potwierdzić diagnozę zakrzepicy. Pamiętaj, wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą uratować życie!

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy.

Grupa badań

Koagulologia

Wyniki (jednostki)

Forma ilościowa.