...

Nazwa badania

Fosfataza alkaliczna (zasadowa) izoenzym kostny

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

Brak.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Pacjent powinien być na czczo (min. 8h od ostatniego posiłku), na parę dni przed badaniem należy odstawić doustne środki antykoncepcyjne, leki zawierające m.in. metotreksat, allopurynol, cyklofosfamid, karbamezepinę, izoniazyd, fenobarbital, oksacylinę, kortymoksazol, erytromycynę itp.

Czas oczekiwania na wynik

5 dni roboczych

Grupa badań

Biochemia

Wyniki (jednostki)

Wynik ilościowy.