HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)...

Nazwa badania

HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

cytologia HPV LBC

Opis badania

HPV DNA HR, 18 typów 16, 18 i inne (met. PCR) + LBC (cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym)

Wskazania do wykonania badania

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

16 dni robocze

Grupa badań

Badania genetyczne