Badanie HIV Combo (Ag/Ab) to zaawansowany test przesiewowy, który wykrywa zarówno antygeny (Ag), jak i przeciwciała (Ab) związane z wirusem HIV, odpowiedzialnym za zespół nabytego niedoboru odpo...

Nazwa badania

Human Immunodeficiency Virus, HIV Combo (Ag/Ab)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

HIV Combo (Ag/Ab)

Opis badania

Badanie HIV Combo (Ag/Ab) to zaawansowany test przesiewowy, który wykrywa zarówno antygeny (Ag), jak i przeciwciała (Ab) związane z wirusem HIV, odpowiedzialnym za zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). Do zakażenia dochodzi podczas niezabezpieczonych prezerwatywą kontaktów seksualnych.

Dzięki połączeniu w teście obu markerów możliwa jest diagnoza infekcji HIV już po około 2-4 tygodniach od momentu zakażenia. Jest to krótszy okres czasu niż w przypadku oznaczenia tylko przeciwciał pojawiających się w krążeniu po około 4-5 tygodniach.

Znaczenie badania HIV Combo (Ag/Ab)

Wykonanie testu HIV Combo (Ag/Ab) jest kluczowe dla wczesnego wykrycia infekcji, co pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia i minimalizowanie ryzyka transmisji wirusa. Test ten jest zalecany szczególnie po potencjalnej ekspozycji na wirus, a jego czułość jest wysoka już krótko po zarażeniu.

Kiedy warto wykonać badanie?

Badanie najlepiej wykonać:

  • Od 2 do 6 tygodni po potencjalnym zetknięciu się z wirusem.
  • W przypadku wyniku negatywnego zaleca się powtórzenie testu po 3 miesiącach. Jeśli ponownie uzyska się wynik negatywny, to można wykluczyć zakażenie.

Human Immunodeficiency Virus, HIV Combo (Ag/Ab)

Jak przygotować się do badania?

  • Nie ma specjalnych wymagań.
  • Badanie wykonuje się w próbce krwi żylnej.
  • Zaleca się jednak zachowanie spokoju i omówienie wszelkich wątpliwości z lekarzem, który pomoże zrozumieć proces testowania oraz możliwe kroki postępowania po otrzymaniu wyników.

Odchylenia od wartości referencyjnych

Wynik negatywny zwykle wskazuje na brak infekcji, jednak we wczesnym okresie może jeszcze być negatywny, stąd zalecane jest jego powtórzenie po 12 tygodniach od ryzykownego zachowania.

Wynik pozytywny testu przesiewowego wymaga dalszych badań potwierdzających, w tym testu Western-Blot lub PCR.

Nie zwlekaj z wykonaniem badania HIV Combo (Ag/Ab), jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie ekspozycji na wirusa HIV lub po okresie 2-4 tygodni od ryzykownego zachowania wystąpiły niepokojące objawy. Wczesna diagnoza to klucz do efektywnego leczenia i utrzymania dobrej jakości życia. Zadbaj o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich. Pamiętaj, że wczesne wykrycie HIV może uratować życie!

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy.

Grupa badań

Immunologia

Wyniki (jednostki)

Jakościowo.