...

Nazwa badania

IgE sp. Alfa – laktoalbumina, F76

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

F76

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

2 dni robocze

Grupa badań

Alergologia