...

Nazwa badania

IgE sp. Jad pszczoły, I1

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

I1

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

2 dni robocze

Grupa badań

Alergologia