...

Nazwa badania

IgE sp. Żyto pokarmowe, F5

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

F5

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

2 dni robocze

Grupa badań

Alergologia