...

Nazwa badania

IgE sp. Żyto wziewne, G12

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

G12

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

2 dni robocze

Grupa badań

Alergologia