...

Nazwa badania

Immunofiksacja

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

18 dni roboczych

Grupa badań

Biochemia