Wykonanie badania możliwe jest w każdym punkcie pobrań, ale tylko w poniedziałek i we wtorek....

Nazwa badania

Kariotyp, badanie cytogenetyczne

Opis badania

Wykonanie badania możliwe jest w każdym punkcie pobrań, ale tylko w poniedziałek i we wtorek.

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

28 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne