...

Nazwa badania

Kiła test mikrokłaczkujący kardiolipinowy, VDRL

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

VDRL

Czas oczekiwania na wynik

7 dni roboczych

Grupa badań

Płyn mózgowo-rdzeniowy