Immunoglobuliny klasy IgG są wytwarzane przez plazmocyty (limfocyty B) i biorą one udział w humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Można podzielić je na podklasy różniące się właściwościam...

Nazwa badania

Koronawirus anty-SARS-CoV-2, IgG, test ilościowy

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

anty-SARS-CoV-2 IgG

Opis badania

Immunoglobuliny klasy IgG są wytwarzane przez plazmocyty (limfocyty B) i biorą one udział w humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Można podzielić je na podklasy różniące się właściwościami. Tak więc IgG1 i IgG3 skierowane jest przeciwko antygenom białkowym bakterii i wirusów, IgG2 przeciwko polisacharydom ściany bakterii, a IgG4 charakterystyczne jest dla chorób pasożytniczych i alergicznych.

Koronawirus anty-SARS-CoV-2, IgG, test ilościowy, met. enzymatyczna testem immunochemicznym

Testy serologiczne są uzupełniającym narzędziem diagnostycznym, wykrywającym przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi SARS-CoV2, ale wyniki tych badań nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub wykluczania COVID-19. Badania serologiczne stanowią dopełnienie diagnostyki w późniejszej fazie infekcji – dynamika odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 ciągle nie jest dokładnie poznana, a wszystkie oferowane testy nie mają pełnej walidacji, ze względu na skrócony czas wdrożenia w czasie epidemii, albowiem czynnik patogenny znamy dopiero od paru miesięcy.

Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG wykonuje się w celu sprawdzenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11-14 dni od wystąpienia objawów choroby. Przeciwciała IgG są p/c „późnej fazy” infekcji, wskazującymi na rozwinięcie swoistej humoralnej odpowiedzi immunologicznej, która sprawia, że zaczynają wytwarzać się przeciwciała świadczące o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Wynik dodatni może świadczyć o przebytym, nieaktywnym zakażeniu.
Badanie wskazane jest w przypadku “wykrywania” osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo i mogą być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele), a także osób z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa.

W naszym laboratorium wykonujemy ilościowe oznaczenia poziomu przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG enzymatycznym testem immunochemicznym. Oznaczamy przeciwciała neutralizujące (inaktywujące wirusa), skierowane przeciwko glikoproteinie S tworzącej tzw. koronę wirusa, a dokładnie przeciwko jej podjednostce S1. Jako wynik reaktywny (dodatni) uznajemy wartość >/= 30 BAU/ml, natomiast wynik niereaktywny (ujemny) <30 BAU/ml.

 

Koronawirus anty-SARS-CoV-2, IgG, test ilościowy

Diagnostyka serologiczna koronawirusa

Dodatnie wyniki badań serologicznych sugerują trwającą lub przebytą infekcję wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być również spowodowane wystąpieniem reakcji krzyżowych z innymi szczepami koronawirusa, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Spotykamy wyniki fałszywie dodatnie u ok. 3% osób szczepionych na grypę lub u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną.
Najwyższą czułość diagnostyczną uzyskuje się podczas równoległego badania specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG, czułość ta dla oznaczeń u pacjentów powyżej 10 dnia od początku objawów wynosi 100%, ale dla pacjentów poniżej 10 dnia od początku objawów tylko 66 %, swoistość 98,5%.
Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2, należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT -PCR.

Interpretacja wyników badań

 • IgM (–), IgG (–):
  - Brak kontaktu z SARS-CoV-2
  - Badanie wykonano w trakcie okienka serologicznego (badanie powtórzyć po ok. 2-4 tygodniach)
 • IgM wątpliwy, IgG wątpliwy:
  - Badanie powtórzyć po ok. 1-2 tygodniach
 • IgM (+), IgG (+):
  - Przebyta lub aktywna infekcja
  - Możliwość reakcji krzyżowych – przebyta lub trwająca infekcja szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2
 • IgM (+), IgG (–):
  - Aktywna infekcja
 • IgM (–), IgG (+):
  - Przebyta infekcja

Przygotowanie Pacjenta do badania

- Testy na obecność przeciwciał koronawirusa wykonywane są z krwi.
- Na badanie nie trzeba przyjść na czczo.
- Nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania się, ani zapisywania na wykonanie badania.
- Podczas pobrania krwi należy mieć założoną maseczkę przykrywającą usta i nos (obowiązek od 16 kwietnia br.). Również korzystając z naszej mobilnej usługi pobrania krwi w domu Pacjenta, prosimy o zastosowanie się do tego zalecenia.

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Immunologia

Wyniki (jednostki)

Wynik ilościowy (BAU/ml)

Sprawdź w e-sklepie:

Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG - 99,00 zł