...

Nazwa badania

KREW KARTA / Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (wydanie karty)

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

W związku z koniecznością dostosowania się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2017 r., zawiadamiamy o następujących zmianach:
– na wyniku grupy krwi oznaczonym po raz pierwszy pojawi się adnotacja: „WYNIK NIEPOTWIERDZONY”;
– na wyniku grupy krwi oznaczonym po raz drugi pojawi się adnotacja: „WYNIK POTWIERDZONY” oraz numer i data poprzedniego badania.
Warunkiem otrzymania wyniku potwierdzonego jest wynik grupy krwi oparty na dwóch oznaczeniach wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od tego samego Pacjenta w różnym czasie (można dostarczyć nam wynik pierwszego oznaczenia wykonany w innym laboratorium). Tylko na podstawie wyniku potwierdzonego lekarz może podjąć leczenie krwią i jej składnikami.
W związku z powyższymi zmianami zawiadamiamy, że odpis grupy krwi będzie wykonany tylko z wyników potwierdzonych.

Czas oczekiwania na wynik

5 dni roboczych

Grupa badań

Serologia grupy krwi