...

Nazwa badania

P/c do antygenów układu czerwonokrwinkowego, PTA (alloprzeciwciała)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

PTA

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

2 dni robocze

Grupa badań

Serologia grupy krwi