...

Nazwa badania

P/c p/dwuniciowemu DNA met. IF, dsDNA

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

dsDNA

Czas oczekiwania na wynik

10 dni roboczych

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka