...

Nazwa badania

P/c p/jądrowe met. IF – test przesiewowy, ANA 1

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

ANA 1

Czas oczekiwania na wynik

2 dni robocze

Grupa badań

Autoimmunodiagnostyka