...

Nazwa badania

Panel infekcji urogenitalnych rozszerzony: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum/U.parvum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis oraz DNA pierwotniaka Trichomonas vaginalis (met. qPCR) – jakościowo

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

7 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne