...

Nazwa badania

Panel: morfina, kokaina, amfetamina, haszysz/marihuana, metaamfetamina,

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Toksykologia