...

Nazwa badania

Panel rozszerzony: benzoiloekgonina, metamfetamina, THC, oksazepan, amfetamina, morfina, sekobarbital, ecstazy XTC, buprenorfina, nortryptylina,

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Toksykologia