...

Nazwa badania

Swoista enolaza neuronowa (rak oskrzela drobnokomórkowy, rak układu nerwowego) , NSE

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

NSE

Opis badania

Czas oczekiwania na wynik

6 dni roboczych

Grupa badań

Markery onkologiczne