Wynik badania nie może posłużyć jako dowód do celów sądowych....

Nazwa badania

Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby – TEST ANONIMOWY

Opis badania

Wynik badania nie może posłużyć jako dowód do celów sądowych.

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

14 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne