Trombocyty - płytki krwi na cytrynian wykonuje się na zlecenia badania lub jako weryfikację oznaczenia automatycznego na analizatorze, jeżeli wynik ilości płytek jest mniejszy niż 100 (10^3/ul)...

Nazwa badania

Trombocyty – płytki krwi na cytrynian

Opis badania

Trombocyty - płytki krwi na cytrynian wykonuje się na zlecenia badania lub jako weryfikację oznaczenia automatycznego na analizatorze, jeżeli wynik ilości płytek jest mniejszy niż 100 (10^3/ul). Zmniejszona liczba płytek (trombocytopemia) może być spowodowana: upośledzonym wytwarzaniem płytek w szpiku np. z powodu leków, toksyn, alkoholu, towarzyszyć zespołom hematologicznym, nowotworowym. Obniżenie liczby płytek krwi może czasami być zafałszowane – jest to zjawisko pseudotrombocytopenii, które najczęściej jest indukowane obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych EDTA-zależnych. Inna przyczyną małopłytkowości rzekomej może być choroba von Willebrandta typ IIB lub przyłączanie płytek do krwinek białych (zjawisko satelitaryzmu PLT). Do małopłytkowości rzekomej może dochodzić w wyniku nieprawidłowego pobrania krwi do badania (zbyt mała ilość antykoagulantu, niewłaściwe wymieszanie próbki) – dlatego nie wydajemy wyników z tak wadliwie pobranych próbek.

Wskazania do wykonania badania

Pacjent u którego stwierdzono małopłytkowość rzekomą EDTA – zależną musi zawsze wykonywać oznaczenie płytek z próbki cytrynianowej.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Pacjent musi być na czczo.

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Hematologia

Wyniki (jednostki)

Wynik przedstawiony w formie ilościowej.