Pakiet przesiewowy chorób cywilizacyjnych – dla kobiet

Cena w Punkcie Pobrań: 273,60 zł

259.92 

Opis

PAKIET PRZESIEWOWY CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – DLA KOBIET

Pakiet przesiewowy chorób cywilizacyjnych, jest kompleksowym zestawem badań zaprojektowanym specjalnie dla kobiet w celu wczesnego wykrywania i monitorowania różnych chorób związanych z trybem życia i nawykami cywilizacyjnymi.

Badania przesiewowe są kluczowym elementem profilaktyki. Niezdrowy styl życia, stres i brak aktywności fizycznej zwiększają ryzyko wielu chorób, w szczególności nowotworowych.

Pakiet przesiewowy chorób cywilizacyjnych dla kobiet zawiera następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej (25 parametrów) – podstawowe badanie krwi polegające na ocenie stężenia hemoglobiny oraz ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi (leukocytów, erytrocytów, trombocytów). Badanie to wykonuje się w celach profilaktycznych oraz w diagnostyce wielu schorzeń, m.in.: przy podejrzeniu niedokrwistości, nadkrwistości, choroby zakaźnej, stanu zapalnego oraz przy diagnostyce innych chorób krwi.

Odczyn Biernackiego (OB) – to szybkość opadania krwinek czerwonych w osoczu. Badanie wykonuje się w celu wykrycia obecności i monitorowania stanu zapalnego w organizmie.

Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy) – pomiar stężenia lipidów pozwala na wstępną ocenę ryzyka rozwoju miażdżycy, udaru mózgu i chorób układu sercowo-naczyniowego. Cholesterol niezbędny jest do prawidłowego funkcjonowania organizmu (jest budulcem błon komórkowych, bierze udział w produkcji hormonów, jest potrzebny do wytwarzania i przyswajania witaminy D oraz ułatwia proces trawienia tłuszczów).

Glukoza – badanie glukozy na czczo pozwala zdiagnozować stan przedcukrzycowy i cukrzycę. Wykonuje się go również po to, by stwierdzić, czy przyjmowane leki przynoszą spodziewane efekty.

Tyreotropowy hormon (Tyreotropina) 3-cia generacja (TSH) – to hormon przysadkowy kontrolujący pracę tarczycy. Jest podstawowym badaniem służącym do oceny funkcji tarczycy. Pozwala na wykrycie zaburzeń czynności tego organu (także bezobjawowych) oraz umożliwia monitorowanie przebiegu leczenia.

Kreatynina z eGFR– to jedno z podstawowych badań, które służy ocenie prawidłowej wydolności pracy nerek, poprzez określenie zdolności nerek do filtracji kłębuszkowej i oczyszczania krwi z kreatyniny i innych metabolitów. Ustalenie dawki niektórych leków oraz możliwość wykonania badania obrazowego z kontrastem zależy od poziomu kreatyniny.

 Aminotransferaza alaninowa (AlAT) Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) – łączna interpretacja wyników tych dwóch oznaczeń biochemicznych niezbędna jest do diagnozowania i różnicowania chorób wątroby i dróg żółciowych. Wielofunkcyjny narząd, jakim jest wątroba, odpowiada m.in. za magazynowanie żelaza i witamin (A, D, K, B12, C) oraz usuwanie zbędnych metabolitów przemiany materii.

– Gamma – glutamylo-transferaza  – badanie to ma zastosowanie w ocenie czynności wątroby oraz diagnostyce chorób tego narządu. Podwyższony poziom GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy) może świadczyć o chorobach wątroby, m.in. wirusowym zapaleniu wątroby. Parametr ten wzrasta w przypadku choroby alkoholowej lub w zapaleniu pęcherzyka żółciowego oraz problemach w jego opróżnianiu (np. w kamicy żółciowej).

Antygen nowotworowy 125 (rak jajnika) – badanie to ma decydujące znaczenie w diagnostyce, leczeniu oraz monitorowaniu raka jajnika (wysoka czułość ok. 80%). Przydatny w diagnostyce endometriozy. Wartości podwyższone spotykamy również w innych schorzeniach łagodnych: zapalenie otrzewnej, zapalenie trzustki, marskość wątroby, ciąża.

– Antygen karcynoembrionalny (CEA) – wytwarzany jest w komórkach błony śluzowej jelit, w komórkach zewnątrzwydzielniczych trzustki oraz w wątrobie. Podwyższenie tego parametru nie jest swoiste dla żadnego nowotworu, potwierdza ono jedynie jego obecność, jednak używa się go do diagnostyki raka jelita grubego. Przy pierwotnym nowotworze wątroby podwyższone stężenie CEA wskazuje na przerzuty. Wartości podwyższone spotykamy również w schorzeniach łagodnych: zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, choroba Crohna.