PAKIET PRZESIEWOWY CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – DLA KOBIET

250,60 

Opis

PAKIET PRZESIEWOWY CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – DLA KOBIET

Pakiet przesiewowy chorób cywilizacyjnych, jest kompleksowym zestawem badań zaprojektowanym specjalnie dla kobiet w celu wczesnego wykrywania i monitorowania różnych chorób związanych z trybem życia i nawykami cywilizacyjnymi.

Badania przesiewowe są kluczowym elementem profilaktyki. Niezdrowy styl życia, stres i brak aktywności fizycznej zwiększają ryzyko wielu chorób, w szczególności nowotworowych.

Pakiet przesiewowy chorób cywilizacyjnych dla kobiet zawiera następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej (25 parametrów) – podstawowe badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia i wykryć ewentualne odchyleń, takie jak niedokrwistość czy infekcje.

3 Odczyn Biernackiego (Opadanie krwinek, Opad) – OB – badanie to jest przydatne w diagnostyce chorób związanych ze stanem zapalnym, w tym tkanki łącznej (kolagenoz) i naczyń, chorób zakaźnych (głównie bakteryjnych), chorób nerek, chorób krwi i chorób nowotworowych, w tym chorób związanych z produkcją nieprawidłowych białek – paraprotein.

Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy) – Lipidogram to podstawowe badanie, które jest niezastąpione w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych oraz diagnostyce dyslipidemii (zaburzeń gospodarki lipidowej). Pozwala wykryć m.in. zaburzenia poziomu cholesterolu.

Glukoza – badanie glukozy na czczo pozwala zdiagnozować stan przedcukrzycowy i cukrzycę. Wykonuje się go również po to, by stwierdzić, czy przyjmowane leki przynoszą spodziewane efekty.

Tyreotropowy hormon (Tyreotropina) 3-cia generacja – TSH – jest podstawowym badaniem służącym do oceny funkcji tarczycy. Pozwala na wykrycie zaburzeń czynności tego organu (także bezobjawowych) oraz umożliwia monitorowanie przebiegu leczenia.

Kreatynina z eGFR – to jedno z podstawowych badań, które służy ocenie prawidłowej wydolności pracy nerek, poprzez określenie zdolności nerek do filtracji kłębuszkowej i oczyszczania krwi z kreatyniny i innych metabolitów.

Aminotransferaza alaninowa – jest często badaniem służącym do diagnozowania stanu wątroby, zarówno w ostrych, jak i przewlekłych chorobach. Często wykonywane jest kontrolnie u pacjentów, którzy kwalifikowani są do grupy ryzyka chorób wątroby.

Aminotransferaza asparaginianowa – badanie ma na celu ocenę poziomu aminotransferazy asparaginianowej we krwi. Jest jednym z testów czynnościowych wątroby, czyli tzw. prób wątrobowych. Badanie AST jest wykorzystywane w diagnostyce chorób i uszkodzeń wątroby.

Gamma – glutamylo-transferaza – badanie to ma zastosowanie w ocenie czynności wątroby oraz diagnostyce chorób tego narządu. Podwyższony poziom GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy) może świadczyć o chorobach wątroby, m.in. wirusowym zapaleniu wątroby.

Antygen nowotworowy 125 (rak jajnika) – badanie to ma decydujące znaczenie w diagnostyce, leczeniu oraz monitorowaniu raka jajnika (wysoka czułość ok. 80%). Przydatny w diagnostyce endometriozy. Wartości podwyższone spotykamy również w innych schorzeniach łagodnych: zapalenie otrzewnej, zapalenie trzustki, marskość wątroby, ciąża.

– Antygen karcynoembrionalny – Antygen CEA to rodzaj markera nowotworowego, dzięki któremu można m.in. wykryć nowotwór jelita grubego, odbytnicy, czy trzustki. Badanie CEA pozwala także przeanalizować skuteczność terapii nowotworowej oraz zdiagnozować przerzuty lub wznowienie choroby nowotworowej.