Pakiet przesiewowy chorób cywilizacyjnych – dla mężczyzn

Cena w Punkcie Pobrań: 266,60 zł

253.27 

Opis

PAKIET PRZESIEWOWY CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – DLA MĘŻCZYZN

Choroby cywilizacyjne i nowotworowe są obecnie najczęściej występującymi schorzeniami w społeczeństwie. Ich przyczyny są złożone i często związane z naszym żywieniem, stylem życia oraz środowiskiem, w jakim funkcjonujemy. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych, które pozwolą na wczesne wykrycie chorób i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Nasz pakiet badań przesiewowych jest przygotowany tak, aby wykryć najczęstsze choroby cywilizacyjne.

Morfologia krwi obwodowej (25 parametrów) – badanie pozwala na wstępne wykrycie nieprawidłowości, takich jak: ostre i przewlekłe stany zapalne, choroby autoimmunologiczne, choroby krwi, np. skaza krwotoczna, zaburzenia odporności,  anemia, nowotwory (w tym białaczka).

Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy)  – to podstawowe badanie, które jest niezastąpione w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych oraz diagnostyce dyslipidemii (zaburzeń gospodarki lipidowej). Pozwala wykryć m.in. zaburzenia poziomu cholesterolu.  Norma cholesterolu jest bardziej restrykcyjna dla osób objętych zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (np. osób po zawale lub z dyslipidemią rodzinną).

–  Odczyn Biernackiego (OB) – to szybkość opadania krwinek czerwonych w osoczu. Badanie wykonuje się w celu wykrycia obecności i monitorowania stanu zapalnego w organizmie.

Glukoza – jest podstawowym badaniem w rozpoznaniu i kontroli leczenia cukrzycy oraz w określeniu ryzyka jej wystąpienia.

Kreatynina z eGFR – to jedno z podstawowych badań, które służy ocenie prawidłowej wydolności pracy nerek, poprzez określenie zdolności nerek do filtracji kłębuszkowej i oczyszczania krwi z kreatyniny i innych metabolitów. Od jej wartości zależy często dawka przyjmowanych leków.

Tyreotropowy hormon (Tyreotropina) 3-cia generacja(TSH) – jest podstawowym badaniem służącym do oceny funkcji tarczycy. Pozwala na wykrycie zaburzeń czynności tego organu (także bezobjawowych) oraz umożliwia monitorowanie przebiegu leczenia.

– Aminotransferaza alaninowa (AlAT) i Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) – łączna interpretacja wyników tych dwóch oznaczeń biochemicznych niezbędna jest do diagnozowania i różnicowania chorób wątroby i dróg żółciowych. Wielofunkcyjny narząd, jakim jest wątroba, odpowiada m.in. za magazynowanie żelaza i witamin (A, D, K, B12, C) oraz usuwanie zbędnych metabolitów przemiany materii.

Gamma – glutamylo-transferaza – badanie to ma zastosowanie w ocenie czynności wątroby oraz diagnostyce chorób tego narządu. Podwyższony poziom GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy) może świadczyć o chorobach wątroby, m.in. wirusowym zapaleniu wątroby. Parametr ten wzrasta w przypadku choroby alkoholowej lub w zapaleniu pęcherzyka żółciowego oraz problemach w jego opróżnianiu (np. w kamicy żółciowej).

-Antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty) /PSA/ – jako marker raka stercza badanie odgrywa ważna rolę w diagnostyce nowotworu prostaty (wraz z badaniem per rectum) oraz monitorowaniu leczenia. Stężenie PSA silnie koreluje z zaawansowaniem procesu nowotworowego. Może być również podwyższone w wyniku rozrostu lub zapalenia prostaty.

– Antygen karcynoembrionalny (CEA) – wytwarzany jest w komórkach błony śluzowej jelit, w komórkach zewnątrzwydzielniczych trzustki oraz w wątrobie. Podwyższenie tego parametru nie jest swoiste dla żadnego nowotworu, potwierdza ono jedynie jego obecność, jednak używa się go do diagnostyki raka jelita grubego. Przy pierwotnym nowotworze wątroby podwyższone stężenie CEA wskazuje na przerzuty. Wartości podwyższone spotykamy również w schorzeniach łagodnych: zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, choroba Crohna.