Skip to main content

Badanie moczu

Ogólne badanie moczu to jedno z najliczniej wykonywanych podstawowych badań laboratoryjnych. Jest pomocne przede wszystkim w diagnostyce chorób nerek oraz dróg moczowych.

Nerki stanowią narząd parzysty, którego funkcja związana jest z czynnością zewnątrzwydzielniczą – tworzeniem moczu oraz czynnością wewnątrzwydzielniczą – wydzielaniem do krwi związków biologicznie czynnych. Ponadto uczestniczą w utrzymywaniu równowagi wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej organizmu. Pamiętać należy o ich wpływie na ciśnienie tętnicze krwi oraz zdolności pobudzania produkcji krwinek czerwonych (wytwarzanie erytropoetyny).

Skupiając się na roli nerek w aspekcie produkcji moczu, należy zwrócić uwagę na fakt, iż ten złożony proces ma na celu usunięcie z ustroju szkodliwych produktów przemiany materii oraz nadmiaru płynów i elektrolitów.
Ilość wydalanego moczu waha się u zdrowego człowieka w szerokich granicach 600-2500 ml, a uzależniona jest między innymi od ilości spożytych płynów, diety czy temperatury otoczenia.

Badanie moczu

 

Choroby nerek bardzo często diagnozowane są późno i stale poszukuje się nowych rozwiązań do szybszego ich wykrycia. Dążąc do standaryzacji i ciągłego podnoszenia jakości wydawanych wyników, w naszych laboratoriach wprowadziliśmy zautomatyzowany system oceny elementów upostaciowanych moczu. System ten opiera się o metodę fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Wszystkie badania przeprowadzane będą w moczu natywnym. Uzyskiwane wyniki cechuje doskonała korelacja z metodą mikroskopową. Metoda automatyczna w uzasadnionych przypadkach wspierana jest metodą obrazowania automatycznego na analizatorze Sysmex UD-10.

Badanie moczu – zautomatyzowana metoda fluorescencyjnej cytometrii przepływowej

Fluorescencyjna cytometria przepływowa to jedna z kilku technologii, z których można uzyskiwać wyniki w klinicznie istotnych, niskich zakresach stężeń. Stanowi ogromny potencjał, który przynosi nowe, lecz dawno oczekiwane rozwiązania i wartości kliniczne. Nowoczesny styl życia nie jest obojętny dla naszego organizmu. W wyniku zanieczyszczonego powietrza, ciągłego stresu, niezdrowej diety, coraz częściej pojawiają się choroby nerek, problemy z nadciśnieniem czy cukrzyca. W tych przypadkach, jak również innych schorzeniach, badanie moczu jest niezbędnym narzędziem do diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów. Schorzenia, w których wystandaryzowana metoda oceny upostaciowanych elementów moczu na analizatorach Sysmex UN, przyczynia się o pogłębienia i przyspieszenia diagnostyki, to m.in. zakażenia układu moczowego (ZUM), przewlekłe choroby nerek (PChN).

Analizatory serii UN to kolejny krok w kierunku pełnej automatyzacji pracowni analityki ogólnej. Usprawni pracę laboratorium na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym przyspieszeniu wydawania wyników analizy elementów upostaciowanych oraz zwiększeniu jakości i wartości klinicznej wydawanych wyników.

Analizatory Sysmex – zwiększenie jakości i wartości klinicznej wydawanych wyników

Analizator UC-3500 to szybki i łatwy w obsłudze analizator do badań biochemicznych moczu. Jest w pełni automatyczny – począwszy od aspiracji próbki do końcowego wyniku. Metoda fotometryczna przy zastosowaniu czujnika CMOS przyczynia się do wysokiej wydajność analitycznej i diagnostycznej oraz dostarczania wyników parametrów biochemicznych o dużej czułości i specyficzności. Do pomiar ciężaru właściwego służy metoda refraktometryczna, która umożliwia raportowanie wyników w zakresie 1,00 do 1,50.

Analizator Sysmex UF-5000 opiera działanie na znanej i cenionej technologii – fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, umożliwiając tym samym dokładny ilościowy pomiar wszystkich elementów upostaciowanych. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczące badania upostaciowanych elementów moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym, opublikowane w 2019 roku, stawiają przed laboratorium wyzwanie, by raportować ilościowo przynajmniej liczbę leukocytów i erytrocytów. Laboratorium, dysponując analizatorem automatycznym, umożliwiającym wiarygodną ocenę ilościową 17 kluczowych upostaciowanych elementów moczu, wpisuje się w najnowsze rekomendacje w analityce ogólnej. Dokładna ilościowa ocena elementów upostaciowanych jest szczególnie pomocna w ocenie hematurii i jej źródeł pochodzenia, diagnostyce, a także monitorowaniu zakażeń układu moczowego oraz pozostałych schorzeń układu moczowego.

Próbki patologiczne, wymagające doprecyzowania wyniku o kolejne szczegóły morfologii elementów upostaciowanych, wymagają dodatkowej analizy. Umożliwia ją dodanie jednostki do obrazowania cyfrowego czyli analizatora UD-10, który zapewnia płynny przepływ pracy w analizie moczu – od wstawienia próbki na podajnik analizatora, aż do uzyskania obrazu cyfrowego badanej próbki moczu.

Ostateczny wynik będzie przedstawiony ilościowo, tzn. jako liczba zliczonych elementów upostaciowanych podanych na mikrolitr moczu [µl].

Ogólne badanie moczu – interpretacja wyniku

Na każdym wyniku będą zamieszczone zweryfikowane przez laboratorium zakresy referencyjne dla następujących parametrów: erytrocyty, leukocyty, nabłonki płaskie, bakterie, wałeczki szkliste. Zakresy referencyjne zostały opracowane dla populacji ogólnej z uwzględnieniem podziału na płeć.

Parametr Jednostka Płeć Limit górny1
RBC

 

μl M 0 – 13,6
K 0 – 30,7
WBC μl M 0 – 13,2
K 0 – 39,0
Nabłonki płaskie μl M 0 – 5,7
K 0 – 45,6
Bakterie μl M 0 – 26,4
K 0 – 385,8
Wałeczki szkliste

 

μl

 

M 0 – 2,25
K 0 – 2,40

Pozostałe elementy osadu moczu, będą przedstawione na wyniku tylko w przypadku ich wykrycia w danej próbce, a są to m.in.: kryształy, pasma śluzu.

Badanie właściwości fizykochemicznych moczu będzie wykonywane na analizatorze UC-3500 firmy SYSMEX. Zmieni się system raportowania wyników półilościowych zgodnie z zaleceniami PTDL. Wyniki prezentowane będą w systemie jakościowym: nie wykryto/wykryto.

Zachęcamy do skorzystania z naszych PAKIETÓW BADAŃ,
które pozwalają na oszczędności nawet do kilkudziesięciu złotych.

Chcesz zapytać o cenę badania?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie

Czy ta strona była pomocna?

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 3.6 / 5. Liczba ocen: 5

Bądź pierwszą osobą, która oceni tą stronę.