Aminotransferaza alaninowa jest enzymem cytoplazmatycznym, który występuje w wątrobie (głównie), sercu i mięśniach szkieletowych. Jest jednym z podstawowych markerów uszkodzenia wątroby. Wzro...

Nazwa badania

Aminotransferaza alaninowa, AlAT, ALT, GPT

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

AlAT ALT Aminotransferaza alaninowa GPT transaminaza glutaminianowo-pirogronianowa

Opis badania

Aminotransferaza alaninowa jest enzymem cytoplazmatycznym, który występuje w wątrobie (głównie), sercu i mięśniach szkieletowych. Jest jednym z podstawowych markerów uszkodzenia wątroby. Wzrost stężenia ALT wiąże się z cytolizą hepatocytów wynikającą m.in. z działania toksyn egzo- i endogennych. W przypadku ostrego zapalenia wątroby obserwuje się nawet 10-100-krotny wzrost stężenia ALT, a czas jego półtrwania wynosi około 47h. Aktywność AST może być fałszywie wysoka przez hemolizę. Duże znaczenie ma oznaczanie wskaźnika de Ritisa (stosunek aktywności AST do ALT). U zdrowego człowieka wartość ta jest wyższa niż 1, natomiast w chorobach wątroby jest niższa od 0,9.

Wskazania do wykonania badania

Diagnostyka i monitorowanie przebiegu chorób wątroby oraz dróg żółciowych, takich jak przewlekłe zapalenie wątroby, ostre toksyczne zapalenie wątroby, alkoholowe uszkodzenie wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczka itp.

Wskazówki dla pacjenta

Skierowanie na badania nie jest wymagane.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Pacjent powinien być na czczo (minimum 8h od ostatniego posiłku), dzień przed powstrzymać się od dużego wysiłku fizycznego oraz w miarę możliwości odstawić leki.

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Biochemia

Wyniki (jednostki)

Wynik ilościowy