AST jest enzymem zarówno mitochondrialnym (głównie) jak i cytoplazmatycznym, występującym w komórkach wątrobowych, mięśni szkieletowych i w sercu. Enzym ten występuje także w erytrocytach, ...

Nazwa badania

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, AST, GOT

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

Aminotransferaza asparaginianowa AspAT AST GOT transaminaza glutaminowo-szczawiowooctowa

Opis badania

AST jest enzymem zarówno mitochondrialnym (głównie) jak i cytoplazmatycznym, występującym w komórkach wątrobowych, mięśni szkieletowych i w sercu. Enzym ten występuje także w erytrocytach, nerkach czy mózgu. Jest jednym z głównych markerów martwicy oraz uszkodzenia hepatocytów oraz komórek mięśni szkieletowych. Aktywność AST może być fałszywie wysoka przez hemolizę. Duże znaczenie ma oznaczanie wskaźnika de Ritisa (stosunek aktywności AST do ALT). U zdrowego człowieka wartość ta jest wyższa niż 1, natomiast w chorobach wątroby jest niższa od 0,9. Czas półtrwania AST wynosi około 17h.

Wskazania do wykonania badania

  • diagnostyka i monitorowanie przebiegu chorób wątroby oraz dróg żółciowych, takich jak przewlekłe zapalenie wątroby, ostre toksyczne zapalenie wątroby, alkoholowe uszkodzenie wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczka itp.;
  • diagnostyka chorób mięśni szkieletowych, zawału mięśnia sercowego, zespołu zmiażdżenia.

Wskazówki dla pacjenta

Nie jest wymagane skierowanie.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Pacjent powinien być na czczo (minimum 8h od ostatniego posiłku), dzień przed powstrzymać się od dużego wysiłku fizycznego, nie powinno się wykonywać badania w czasie stosowania leków: α-metyldopa, allopurinol, karbamazepina, amiodaron, metotreksat, azatiopryna, ryfampicyna, diklofenak, chloropromazyna, izoniazyd, disulfiram, sulfasalazyna, werapamil, tamoksyfen, ponieważ powodują one wzrost stężenia AST we krwi. W przypadku niewydolności nerek dochodzi do spadku aktywności AST.

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Biochemia

Wyniki (jednostki)

Wynik ilościowy