Bilirubina powstaje podczas degradacji hemoglobiny. Na bilirubinę całkowitą składają się bilirubina sprzężona (bezpośrednia, związana), która jest wydzielana wraz z żółcią do jelit, ora...

Nazwa badania

Bilirubina całkowita, Bil -T

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

Bil -T bilirubina całkowita

Opis badania

Bilirubina powstaje podczas degradacji hemoglobiny. Na bilirubinę całkowitą składają się bilirubina sprzężona (bezpośrednia, związana), która jest wydzielana wraz z żółcią do jelit, oraz bilirubina niesprzężona (pośrednia, wolna). Ostatnia z nich podlega w wątrobie procesowi estryfikacji, który prowadzi do powstania formy sprzężonej rozpuszczalnej w wodzie. Hiperbilirubinemia objawia się żółtaczką, która może mieć przyczynę wątrobową (uszkodzenie hepatocytów, zaburzenia przemian bilirubiny), przedwątrobową (hemoliza, żółtaczka noworodków, duże krwiaki, oparzenia, mioliza) lub pozawątrobową (kamica żółciowa, rak przewodów żółciowych, rak głowy trzustki itp.). Hiperbilirubinemia, której towarzyszy przewaga bilirubiny sprzężonej charakteryzuje się występowaniem odbarwionego kału i ciemnego moczu, natomiast hiperbilirubinemia z przewagą bilirubiny niesprzężonej – ciemnego kału i jasnego moczu. Bilirubina rozkłada się pod wpływem promieniowania UV, dlatego należy trzymać próbki do oznaczania bilirubiny w zacienionym miejscu.

Wskazania do wykonania badania

  • Diagnostyka i monitorowanie przebiegu żółtaczki,
  • Diagnostyka cholestazy, hemolizy.

Wskazówki dla pacjenta

Badanie wykonywane bez skierowania.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Pacjent powinien być na czczo (minimum 8h od poprzedniego posiłku). Na kilka dni przed badaniem odstawić leki zawierające tetracykliny, metotreksat, lewodpę, propanolol, kwas aminosalicylowy itp.

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Biochemia

Wyniki (jednostki)

Wynik ilościowy