LDL to cząsteczki, które głównie transportują cholesterol i witaminę E w osoczu. Powstaje w wątrobie z VLDL na drodze ich lipolizy w układzie krążenia. Jest on głównym czynnikiem rozwoju m...

Nazwa badania

Cholesterol LDL

Opis badania

LDL to cząsteczki, które głównie transportują cholesterol i witaminę E w osoczu. Powstaje w wątrobie z VLDL na drodze ich lipolizy w układzie krążenia. Jest on głównym czynnikiem rozwoju miażdżycy. To właśnie stężenie LDL jest podstawą do badań prewencyjnych i terapeutycznych w celu zmniejszenia stężenia lipidów.

Wskazania do wykonania badania

  • ocena ryzyka choroby niedokrwiennej serca, jest on najważniejszym parametrem określenia tego ryzyka i często leczenie oraz profilaktyka zależy od jego stężenia
  • ocena w celu monitorowania słuszności farmakoterapii, podczas wprowadzenia diety bądź ćwiczeń fizycznych
  • zaleca się, aby pełny profil lipidowy wykonywać co 5 lat u osoby dorosłej

Wskazówki dla pacjenta

Brak

Przygotowanie Pacjenta do badania

Próbkę krwi pobiera się po 12 godzinnej przerwie w jedzeniu. Można pić wodę. Nie należy pić napojów zawierających kalorie.

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Biochemia

Wyniki (jednostki)

Wynik ilościowy