Badanie częściowej tromboplastyny po aktywacji należy do badań służących ocenie działania układu krzepnięcia. Stanowi wskaźnik sprawności wewnątrzpochodnego szlaku aktywacji czasu krzepni...

Nazwa badania

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)

Nazwy oficjalne i zwyczajowe badania:

APTT Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji

Opis badania

Badanie częściowej tromboplastyny po aktywacji należy do badań służących ocenie działania układu krzepnięcia. Stanowi wskaźnik sprawności wewnątrzpochodnego szlaku aktywacji czasu krzepnięcia i drogi wspólnej. aPPT jest wrażliwy na niedobór czynników XII, XI, IX, VIII (droga wewnątrzpochodna) oraz II, V, X i fibrynogenu (droga wspólna).

Wskazania do wykonania badania

Badanie aPPT jest wykorzystywane do diagnostyki nabytych i wrodzonych skaz krwotocznych, związanych między innymi z niedoborami i zaburzeniami funkcji czynników krzepnięcia: VIII (hemofilia A), IX (hemofilia B), XI (hemofilia C), a także afibrynogemii, hipofibrynogemii oraz choroby von Willebranda. Największe wydłużenie aPTT obserwuje się w przy niedoborach czynników kontaktu – czynnika XII, prekalikreiny i wielkocząsteczkowego kininogenu. Parametr ten znalazł zastosowanie w przesiewowej diagnostyce obecności antykoagulantu toczniowego (wydłużony czas aPPT in vitro) oraz diagnostyce zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC). Ponadto badanie aPTT jest wykorzystywane do monitorowania terapii przeciwzakrzepowej, zwłaszcza heparyną niefrakcjonowaną. aPTT zlecane jest pacjentom przed zabiegami chirurgicznymi, w celu identyfikacji osób chorych na hemofilię.

Wskazówki dla pacjenta

Badanie wykonywane bez skierowania.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Krew do badań, poza sytuacjami nagłymi, powinna być pobierana rano. Pacjent zgłaszający się na pobranie krwi nie musi być na czczo (spożycie posiłku przed badaniem nie ma wpływu na jego wynik), ale zalecana jest wtedy dieta lekkostrawna, pozbawiona używek (kawa, nikotyna). Zaleca się powstrzymywanie od intensywnego wysiłku fizycznego na 24 godz. przed pobraniem krwi. W przypadku pacjentów zażywających doustne antykoagulanty zaleca się pobór materiału przed przyjęciem kolejnej dawki leku.

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Koagulologia

Wyniki (jednostki)

Wynik pomiaru aPTT przedstawiony jest ilościowo, w sekundach.