Kreatynina jest produktem przemiany kreatyny w mięśniach szkieletowych. Prawie cała powstaje w organizmie na drodze przemian energetycznych. Kreatynina wydalana jest przez nerki, co jest doskonały...

Nazwa badania

Kreatynina z eGFR

Opis badania

Kreatynina jest produktem przemiany kreatyny w mięśniach szkieletowych. Prawie cała powstaje w organizmie na drodze przemian energetycznych. Kreatynina wydalana jest przez nerki, co jest doskonałym wskaźnikiem oceny ich pracy. Wydalanie jej jest względnie stałe, niezależne od czynników zewnętrznych. Kreatynina waha się u ludzi, zależy od masy mięśniowej i tym samym od płci i wieku. U mężczyzn jest ona znacznie wyższa niż u kobiet i dzieci.

Wskazania do wykonania badania

  • ostre i przewlekłe niewydolności nerek
  • zaburzenia przemiany materii, różnego rodzaju choroby układowe: cukrzyca, choroby tkanki łącznej
  • nadciśnienie tętnicze
  • niewydolność krążenie, stany wstrząsu, utrata krwi i płynów ustrojowych
  • leczenie lekami nefrotoksycznymi
  • uszkodzenie nerek wywołane zatruciem egzogennym, hemolizę, miolizę, proteinurię z obecnością łańcuchów lekkich Ig.

Wskazówki dla pacjenta

Brak

Przygotowanie Pacjenta do badania

Nie jest konieczne żadne przygotowanie pacjenta. W okresie ciąży fizjologicznie zwiększa się filtracja, czyli przepływ przez nerki, co za tym idzie kreatynina spada.

Czas oczekiwania na wynik

1 dzień roboczy

Grupa badań

Biochemia

Wyniki (jednostki)

Wynik ilościowy