Skip to main content

Pe艂ne morfologiczne badanie krwi, inaczej morfologia 25 par. jest jednym z najwa偶niejszych bada艅 laboratoryjnych stosowanych do oceny zdrowia pacjenta. Morfologia krwi dostarcza wielu informacji na temat sk艂adu krwi, takich jak liczba kom贸rek krwi, rozmiar, kszta艂t i inne parametry. Podczas odczytywania wynik贸w morfologii spotykamy wiele nazw i skr贸t贸w, kt贸re opisuj膮 r贸偶ne sk艂adniki krwi. Poni偶ej znajduje si臋 wyja艣nienie wszystkich spotykanych w wynikach morfologii 25 par. (tzw. pe艂nej morfologii) termin贸w i skr贸t贸w.

Trzeba mie膰 na uwadze, 偶e poni偶sze obja艣nienia nie s膮 podstaw膮 do samodzielnej diagnozy. Dlatego w przypadku jakichkolwiek odchyle艅 od normy w wynikach morfologii nale偶y skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub diagnost膮 laboratoryjnym w celu dok艂adnego zinterpretowania jej wynik贸w. Natomiast tylko lekarz mo偶e, na podstawie oceny indywidualnej sytuacji pacjenta, czyli wieku, objaw贸w klinicznych i wynik贸w bada艅 laboratoryjnych i innych, postawi膰 diagnoz臋.

Krwinki bia艂e

 • Leukocyty, czyli bia艂e krwinki (ang. White Blood Cells, WBC) pokazuje liczb臋 bia艂ych krwinek, kt贸re s膮 cz臋艣ci膮 uk艂adu odporno艣ciowego i walcz膮 z infekcjami. Podwy偶szony poziom WBC mo偶e wskazywa膰 na infekcj臋 lub stan zapalny, podczas gdy niski poziom mo偶e by膰 zwi膮zany z niekt贸rymi chorobami uk艂adu odporno艣ciowego.
 • Neutrofile (ang. Neutrophils, Neut.) to rodzaj bia艂ych krwinek, kt贸re s膮 g艂贸wn膮 lini膮 obrony organizmu przed bakteriami i innymi drobnoustrojami. Ich poziom mo偶e by膰 podwy偶szony w przypadku infekcji bakteryjnej lub stanu zapalnego.
 • Limfocyty (ang. Lymphocyte, Lymp.) to inny rodzaj bia艂ych krwinek, kt贸re pe艂ni膮 wa偶n膮 rol臋 w uk艂adzie odporno艣ciowym, zw艂aszcza w odpowiedzi na wirusy. Wysoki poziom limfocyt贸w mo偶e wskazywa膰 na infekcj臋 wirusow膮 , choroby autoimmunologiczne lub nowotwory.
 • Monocyty to kolejny rodzaj bia艂ych krwinek, kt贸re pe艂ni膮 funkcj臋 fagocyt贸w. S膮 one odpowiedzialne za eliminacj臋 martwych kom贸rek, bakterii i innych cz膮steczek obcych z organizmu. Podwy偶szony poziom monocyt贸w mo偶e wyst膮pi膰 w przypadku infekcji, stan贸w zapalnych lub chor贸b autoimmunologicznych.
 • Eozynofile s膮 bia艂ymi krwinkami, kt贸re bior膮 udzia艂 w reakcjach alergicznych i odpowiedzi immunologicznej na paso偶yty. Ich g艂贸wn膮 funkcj膮 jest zwalczanie inwazji paso偶yt贸w oraz regulacja reakcji alergicznych. Podwy偶szony poziom eozynofili mo偶e wskazywa膰 na alergie, infekcje paso偶ytnicze lub choroby uk艂adu krwiotw贸rczego.
 • Bazofile s膮 najrzadszym rodzajem bia艂ych krwinek we krwi obwodowej. Posiadaj膮 specjalne granulki, kt贸re zawieraj膮 substancje biologicznie czynne, takie jak histamina. Bazofile s膮 zaanga偶owane w reakcje alergiczne i stanowi膮 wa偶ny element odpowiedzi zapalnej. Podwy偶szony poziom bazofili mo偶e wskazywa膰 na alergie, choroby autoimmunologiczne lub zara偶enia paso偶ytnicze.
 • IG (ang. Immature Granulocytes) niedojrza艂e granulocyty odnosi si臋 do liczby niedojrza艂ych granulocyt贸w, kt贸re s膮 rodzajem bia艂ych krwinek. Granulocyty s膮 cz臋艣ci膮 uk艂adu odporno艣ciowego i pomagaj膮 w walce z infekcjami. W normalnych warunkach, niedojrza艂e granulocyty stanowi膮 tylko niewielki procent og贸lnej liczby granulocyt贸w. Podwy偶szony poziom IG mo偶e wskazywa膰 na obecno艣膰 stanu zapalnego lub infekcji.
 • NRBC (ang. Nucleated Red Blood Cells) – j膮drzaste czerwone krwinki 鈥 odnosi si臋 do obecno艣ci j膮drzastych czerwonych krwinek. W normalnych warunkach, czerwone krwinki u doros艂ych nie posiadaj膮 j膮dra. Obecno艣膰 NRBC w badaniu krwi mo偶e wskazywa膰 na pewne patologiczne stany, takie jak niedokrwisto艣膰, choroby szpiku kostnego lub niedotlenienie.

 

Krwinki czerwone

 • Erytrocyty – czerwone krwinki (ang. Red Blood Cells, RBC) 鈥 mierzy liczb臋 czerwonych krwinek, kt贸re s膮 odpowiedzialne za transport tlenu do tkanek organizmu. Niski poziom RBC mo偶e wskazywa膰 na niedokrwisto艣膰, podczas gdy wysoki poziom mo偶e sugerowa膰 odwodnienie lub chorob臋 szpiku kostnego.
 • Hemoglobina (ang. Hemoglobin, Hb): Hemoglobina to bia艂ko obecne wewn膮trz czerwonych krwinek, kt贸re wi膮偶e si臋 z tlenem i przenosi go do tkanek. Pomiar poziomu Hb informuje o zdolno艣ci krwi do transportowania tlenu. Niski poziom Hb mo偶e 艣wiadczy膰 o niedokrwisto艣ci lub utracie krwi, podczas gdy wysoki poziom mo偶e by膰 zwi膮zany z odwodnieniem.
 • Hematokryt (ang. Hematocrit, Hct.): Hematokryt okre艣la procent obj臋to艣ci czerwonych krwinek w stosunku do obj臋to艣ci ca艂ej krwi. Jest to wska藕nik, kt贸ry informuje o g臋sto艣ci krwi. Niski poziom Hct mo偶e wskazywa膰 na niedokrwisto艣膰, podczas gdy wysoki poziom mo偶e by膰 zwi膮zany z odwodnieniem.

 

Wska藕niki czerwonokrwinkowe

 • MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) – 艣rednia obj臋to艣膰 krwinek: MCV odnosi si臋 do 艣redniej obj臋to艣ci czerwonych krwinek. Jest to miara, kt贸ra informuje nas o rozmiarze tych krwinek. Wysoka warto艣膰 MCV mo偶e wskazywa膰 na niedob贸r witaminy B12 lub kwasu foliowego, a niska warto艣膰 mo偶e sugerowa膰 niedokrwisto艣膰 z niedoboru 偶elaza (czyli mikrocytarn膮).
 • MCH (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin) – 艣rednia masa hemoglobiny w krwinkach: MCH odnosi si臋 do 艣redniej masy hemoglobiny zawartej w czerwonych krwinkach. Hemoglobina to bia艂ko, kt贸re przenosi tlen we krwi. MCH pomaga oceni膰 ilo艣膰 hemoglobiny w poszczeg贸lnych krwinkach. Niski poziom MCH mo偶e wskazywa膰 na niedokrwisto艣膰 i zazwyczaj towarzyszy zmniejszonemu st臋偶eniu hemoglobiny w wyniku niedoboru 偶elaza.
 • MCHC (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – 艣rednie st臋偶enie hemoglobiny w krwinkach: MCHC odnosi si臋 do 艣redniego st臋偶enia hemoglobiny w czerwonych krwinkach. Jest to miara, kt贸ra informuje nas o zawarto艣ci hemoglobiny w jednostce obj臋to艣ci krwinek. Niska warto艣膰 MCHC mo偶e wskazywa膰 na niedokrwisto艣膰 z niedoboru 偶elaza lub inn膮 posta膰 niedokrwisto艣ci.
 • RDW-SD (ang. Red Cell Distribution Width – Standard Deviation) – odchylenie standardowe szeroko艣ci erytrocyt贸w: RDW-SD odnosi si臋 do pomiaru zmienno艣ci rozmiaru czerwonych krwinek. Wysoka warto艣膰 RDW-SD mo偶e sugerowa膰 obecno艣膰 r贸偶nych rozmiar贸w krwinek, co mo偶e by膰 zwi膮zane z r贸偶nymi stanami chorobowym
 • RDW-CV (ang. Red Cell Distribution Width – Coefficient of Variation) – wsp贸艂czynnik zmienno艣ci obj臋to艣ci erytrocyt贸w: RDW-CV jest miar膮 podobn膮 do RDW-SD. Informuje nas o zmienno艣ci rozmiaru czerwonych krwinek. Wysoka warto艣膰 RDW-CV mo偶e wskazywa膰 na r贸偶norodno艣膰 rozmiar贸w krwinek. Nieprawid艂owo艣ci wynik贸w RDW mog膮 wynika膰 z niedokrwisto艣ci, lub nieprawid艂owo艣ci ze strony szpiku, natomiast zazwyczaj towarzysz膮 innym odchy艂om w morfologii.

 

P艂ytki krwi

 • P艂ytki krwi (ang. Platelets, Plt) s膮 odpowiedzialne za krzepni臋cie krwi. Niski poziom p艂ytek krwi mo偶e prowadzi膰 do zwi臋kszonego ryzyka krwawienia, podczas gdy wysoki poziom mo偶e wskazywa膰 na ryzyko zakrzep贸w.
 • PDW (ang. Platelet Distribution Width) – szeroko艣膰 dystrybucji p艂ytek krwi: PDW odnosi si臋 do pomiaru zmienno艣ci rozmiaru p艂ytek krwi. Wysoka warto艣膰 PDW mo偶e wskazywa膰 na obecno艣膰 r贸偶nych rozmiar贸w p艂ytek, co mo偶e by膰 zwi膮zane z pewnymi stanami chorobowymi.
 • MPV (ang. Mean Platelet Volume) – 艣rednia obj臋to艣膰 p艂ytek krwi: MPV odnosi si臋 do 艣redniej obj臋to艣ci p艂ytek krwi. Pomiar ten informuje nas o rozmiarze p艂ytek. Wysoka warto艣膰 MPV mo偶e wskazywa膰 na zwi臋kszon膮 aktywno艣膰 p艂ytek, podczas gdy niska warto艣膰 mo偶e sugerowa膰 zmniejszon膮 aktywno艣膰.
 • P-LCR (ang. Platelet Large Cell Ratio) – stosunek du偶ych p艂ytek do og贸lnej liczby p艂ytek: P-LCR informuje nas o stosunku du偶ych p艂ytek do og贸lnej liczby p艂ytek krwi. Mo偶e to by膰 przydatne w ocenie uk艂adu krzepni臋cia.
 • PCT (ang. Plateletcrit) – hematokryt p艂ytek krwi: PCT odnosi si臋 do procentowego udzia艂u p艂ytek krwi w stosunku do ca艂kowitej obj臋to艣ci krwi. Pomiar ten informuje nas o 鈥済臋sto艣ci krwi鈥.

Niekt贸re odchy艂y morfologii mog膮 sugerowa膰 nieprawid艂owo艣ci produkcji: krwinek bia艂ych, krwinek czerwonych oraz p艂ytek krwi co mo偶e oznacza膰 problemy z funkcjonowaniem szpiku. Wtedy warto wykona膰 rozmaz krwi, leukogram lub skonsultowa膰 si臋 z hematologiem.

Masz ju偶 wyniki swojej morfologii, ale nie umiesz ich odczyta膰? Zam贸w konsultacj臋 wynik贸w bada艅 z jednym z naszych diagnost贸w laboratoryjnych lub skorzystaj z e-interpretacji.

 

 

Czy ta strona by艂a pomocna?

Kliknij na gwiazdki, aby oceni膰!

艢rednia ocena: 4 / 5. Liczba ocen: 156

B膮d藕 pierwsz膮 osob膮, kt贸ra oceni t膮 stron臋.