Badanie moczu

Badanie moczu

Badanie moczu Ogólne badanie moczu to jedno z najliczniej wykonywanych podstawowych badań laboratoryjnych. Jest pomocne przede wszystkim w diagnostyce chorób nerek oraz dróg moczowych. Nerki stanowią narząd parzysty, którego funkcja związana jest z czynnością zewnątrzwydzielniczą – tworzeniem moczu oraz czynnością wewnątrzwydzielniczą – wydzielaniem do krwi związków biologicznie czynnych. Ponadto uczestniczą w utrzymywaniu równowagi wodno-elektrolitowej oraz…